Our Stars

Shivam k.c

Disability: Down Syndrome

Sangharsha Juharchan

Disability:

Tsering Dolkar Gurung

Disability:

Kamisha Gurung

Disability:

Sadikshya

Disability:

Ashmita Bhandari

Disability:

Shreya Aryal

Disability: Mild Mental Retardation

Subash Tamang

Disability: Cerebral Palsy

Tenzing Dhintup Ghale

Disability: Mild Mental Retardation

Sakul Balak

Disability: Cerebral Palsy

Anamol Balak

Disability: Cerebral Palsy

Sayun Lamichane

Disability: Intellectual Disability

Aakriti Bhandari

Disability: Mild Mental Retardation

Unisha Shrestha

Disability: Cerebral Palsy

Swaajan Nepal

Disability: Intellectual Disability

Aayush Bhattarai

Disability: Intellectual Disability

Bikesh Adhikari

Disability: Mild Mental Retardation

Umang Jung Karki

Disability: Cerebral Palsy

Diwas Uprety

Disability: Intellectual Disability

Richa Balika

Disability: Intellectual Disability

Prekshya Acharya

Disability: Intellectual Disability

Upaj Shakya

Disability: Mild Mental Retardation

Anjana Basnet

Disability: Mild Mental Retardation

Sajina Thapa

Disability: Cerebral Palsy

Anil Karki

Disability: Intellectual Disability

Aavash Shrestha

Disability: Cerebral Palsy

Om Lama

Disability: Intellectual Disability

<